15/01/2016, 15:03

ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „ДРЕВНА И СЪВРЕМЕННА УКРАЙНА“Почетното консулство на Украйна в Пловдив обявява Конкурс „Древна и съвременна Украйна” в партньорство със Съюза на българските писатели. Проектът е инициатива, която стимулира интереса към историята и съвременността на Украйна, към делото и живота на велики украинци или личности от други националности, допринесли за развитието на приятелството и сътрудничеството с народа на Украйна.
В конкурса могат да участват всички, които искат да споделят своя история, впечатление, спомен, или да изразят своя талант и идея, свързани с Украйна.
Бихме се радвали чрез вас да открием нови неизвестни факти от историята на Украйна и връзките й с останалите държави, да обогатим представата за общата ни история. Да събудим интереса на хората към  съдбата на украинския народ. Да потърсим корените и днешните измерения на българо-украинските литературни и културни връзки, както и сътрудничеството на двата народа в областта на бизнеса, образованието и др.
Конкурсът е предизвикателство за участниците да се изобразява украинската история и действителност по оригинален, сериозен, драматичен или весел начин.
Използвайте въображението си и докажете, че миналото и настоящето могат да бъдат интересни не само с дати и факти.
В конкурса могат да участват всички навършили четиринадесет години.
Всеки кандидат трябва да представи творбата си, набрана на компютър, на електронния ни адрес и текстът да не е по-горям от 9 хиляди знака, обем (5 печатни страници). Краен срок за изпращане на творбите  24 август 2016 г. - Деня на Независимостта на Украйна.
Наградените и най-добрите творби ще бъдат отпечатани в специален сборник за деня на отчитане на резултатите от конкурса.


РЕГЛАМЕНТ

• Текстът да бъде написан на български книжовен език, като са спазени правописните, граматическите и пунктуационните правила.
   
• Обемът на текста да бъде не повече от 5  страници А4, шрифт Times New Roman, 12 пункта, 30 реда по 60 знака на страница.
• Текстовете трябва да не са публикувани
    
Възможно е сюжетът да бъде свързан с най-старата украинска история от 3-то хилядолетие преди Христа по времето на ямната култура и културата на погребалните камери, като център на източнославянската култура през Средновековието, присъединяване на Украйна към Съветския съюз, независимостта й след разпаденето на Съветския съюз през 1991 г. , Киевска Рус,  XVI век — Основаване на Запорожката Сеч,   украинските казаци,  животът на българите в Украйна, независима Украинска народна република, Гладомор,  Украйна окупирана от Нацистка Германия,  24 август 1991 г. — Върховната рада приема закон, провъзгласяващ Независимостта на Украйна, Казашка епоха, християнството, украинската интелигенция,  украински културни традиции, украински език,  Украинска съветска република,  знамето, украинската национална идея, индустриализацията на страната, кулаците, толерантността на украинския народ,  тежката промишленост - военна промишленост, въгледобив, металургия, химическа промишленост, енергетика, река Днепър, язовирите, 26 април 1986 г. – Чернобилската АЕЦ и пр.

Конкурсните произведения се журират от екип на Почетното консулство на Украйна в Пловдив, литературни творци и историци.
Организатор е Инж. Димитър Георгиев, Почетен консул на Украйна в  Пловдив.


Награди:


Първа награда – 1000 лв.

Втората и третата награда – парични премии. (500 и 400 лв.)

Поощрения и грамоти за участие.

Отчитане на резултатите:

Резултатите от Конкурса „Древна и съвременна Украйна” ще бъдат обявени на украинския празник Свети Миколай – 19 декември 2016 г.)

Творби на участниците се приемат до 24 август 2016г.

на e-mail: office@consulukr-plovdiv.bg


Почетно консулство на Украйна в Пловдив,
гр. Пловдив,
ул. Цар Калоян №8.

Изпратените творби трябва да са придружени с точно посочени име и фамилия, адрес, телефон, дата на раждане на участника, интернетадрес.

Телефони за връзка и информация:

 032 655 311032 655 311 (12.30 – 16.30ч)
 0 878 292 1910 878 292 191   ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ПОСОЛСТВО НА УКРАЙНА В БЪЛГАРИЯ

Българо-украински вести


Сдружение за българо-украинска дружба и сътрудничество


Младежки отдел към Фондация "Мати Украйна"

Страница във Фейсбук

      

Страница в Одноклассники

     Президент на Украйна


Върховна Рада на Украйна

Министерския Съвет на Украйна


Роден край