БУИК


Поздравление на Посланика на Украйна
в Република България Микола Балтажи

Уважаеми дами и господа, поздравявам Ви сърдечно със създаването на Българо-украинската индустриална камара (БУИК) и с излизането на първия брой на нейния електронен бюлетин.
Разчитам, че дейността на БУИК ще благоприятства за по-нататъшното развитие на двустранните търговско-икономически отношения и за инвестиционното сътрудничество между Украйна и България.
Посолството на Украйна в Република България винаги се е стремило да укрепва сътрудничеството между двете страни, в това число и в такава важна сфера като икономическата. Така че искам да пожелая на ръководството на БУИК успехи в работата му, насочена към подкрепа на взаимоизгодното партньорство между бизнес-кръговете на Украйна и Република България, към генерирането на нови идеи и икономически проекти.
Според мен издаването на електронна бюлетина ще подобри оперативното информиране на предприемачите за обявените изисквания, инвестиционни проекти, рекламни предложения, промени в законодателството, изложбено-панаирни мероприятия и т.н. Така новите компании ще се насърчат за обща работа.
На свой ред посолството ще предоставя редовно информация на членовете на БУИК за икономическите възможности и за мерките, които се прилагат с цел подобряването на инвестиционния и бизнес климат в Украйна, както и друга полезна информация, а също така ще съдейства за установяването на непосредствени контакти с членовете на Експертния съвет и Работната група за сътрудничество с украинските региони при МВнР на Украйна.
Разчитам, че заедно ще постигнем значителни резултати в търговската и инвестиционна  сфера, а от тях ще се възползват като украинските, така и българските граждани.

Микола Балтажи,
Посланик на Украйна в Република България

Лидия Шулева - председател на БУИК

Основни цели на камарата


Българо-Украинска индустриална камара
се създаде с идеята да се утвърди като информационно консултативен център, който да способства за развитието на българо-украинските търговски и икономически взаимоотношения. Ще се оказва съдействие на български фирми, които работят в Украйна, както и на украински фирми, които работят в България, чрез обмяна на информация за търгове, проекти, юридически услуги и улеснение за реализация на търгоски или инвестиционни намерения в България или в Украйна. Ще се подобри комуникацията и разпространението на информацията, която постъпва в посолствата – българското в Украйна и украинското в България. Чрез членовете на новата камара тази информация може да достигне до много повече адресати и да се създадат повече възможности за реализация. Предвижда се и организация и участие в бизнес форуми и изложения.
   ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ПОСОЛСТВО НА УКРАЙНА В БЪЛГАРИЯ

Българо-украински вести


Сдружение за българо-украинска дружба и сътрудничество

   Президент на Украйна


Върховна Рада на Украйна

Министерския Съвет на Украйна