УБСП

През януари 2012 г. представители на диаспората в Пловдив приеха Устава на единственото на този момент  обединение на украинците в Пловдив   - УКРАИНСКО - БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ „ПЛОВДИВ“  - УБСП. С решение от 30 май 2012 г. на Пловдивски окръжен съд се регистрира сдружение, което ще функционира по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и се самоопределя като организация за осъществяване на дейност в частна полза, по смисъла на чл. 2 ал. 1 от ЗЮЛНЦ.
Председател на сдружението - Маряна Имреорова, заместници  - Оксана Заболотня и Олег Максимов.
    Сдружението постави  своите цели:
    - Да популяризира и развива съвместни обществени, културни и икономически начинания и инициативи на граждани от България и Украйна като организира и подпомага обществени и икономически мероприятия, срещи, семинари и всякакви форуми от подобен характер за граждани, търговски и нестопански организации от двете страни;
     - да участва съвместно  с държавните институции на Украйна и България в развиването  и подобряването на културните, обществените и търговските отношения между двете страни;
      -  сдружението ще участва самостоятелно и съвместно с съответните  държавни институции в разработването на проекти и програми за подпомагане на различни културни, обществени и търговски инициативи между представители на българия и Украйна и др.
    Членове на организацията могат да бъдат украински и български граждани, както и юридически лица.
   ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ПОСОЛСТВО НА УКРАЙНА В БЪЛГАРИЯ

Българо-украински вести


Сдружение за българо-украинска дружба и сътрудничество

   Президент на Украйна


Върховна Рада на Украйна

Министерския Съвет на Украйна